Erasmus+

Het NA Erasmus+ Onderwijs & Training is op zoek naar beoordelaars voor alle onderwijsvelden.

Beoordelaars van projecten Erasmus+ voor Call 2020

Bij het beoordelen van projectaanvragen en bij het beoordelen van rapportages van samenwerkingsprojecten met buitenlandse partners (Strategische partnerschappen, KA2), zet het NA Erasmus+ externe beoordelaars in. Het NA Erasmus+ werkt op dit moment samen met zo'n veertig beoordelaars. We willen deze groep graag uitbreiden in de aanloop naar de Call 2020.

Wie zoeken we?

Het NA Erasmus+ zoekt beoordelaars voor de velden primair en voortgezet onderwijs (po/vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en de volwasseneneducatie (ve). Van onze beoordelaars verwachten we dat ze in uitstekend Engels en Nederlands projectaanvragen en -rapportages inhoudelijk kunnen beoordelen.

Met behulp van beoordelingscriteria past de kandidaat na de voorbereidende instructiebijeenkomst de regels en beleidsdoelstellingen van Erasmus+ toe in de beoordelingen.

Een volledige omschrijving van de taken vind je hier. 

Ben je geïnteresseerd?

  • Wij ontvangen graag jouw (Europass) CV per e-mail via po-vo-ho@erasmusplus.nl o.v.v. kandidaatstelling beoordelaar t.a.v. Elvira Arkesteijn als je beoordelaar voor Erasmus+ wilt worden. Dit mag voor alle velden, dus ook voor mbo en volwasseneneducatie.
  • Vul tevens het onderstaande formulier voor kandidaatstelling in. Let op: dit formulier wordt na het invullen automatisch verzonden.
  • Omschrijving van de taken
  • Formulier kandidaatstelling

Voor kandidaatstelling voor de Call 2020 is de deadline maandag 20 januari 2020. Het is mogelijk het gehele jaar je Europass CV in te sturen.

Vervolg en training

De adviseurs van de betreffende sector zullen contact met je opnemen over de vervolgprocedure. Indien je geselecteerd wordt, zal de training voor beoordelaars op 31 maart 2020 in Utrecht plaatsvinden. Deelname aan deze training is verplicht.

Over het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

Het NA Erasmus+ is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal activiteiten, zoals voorlichting, training en begeleiding van de verschillende onderwijsvelden, het selecteren van projectaanvragen die vallen onder de decentrale acties, toezicht op die projecten en het contact met de begunstigden en de monitoring ter plaatse.

Vacature delen via:

Sluitingsdatum:

20-01-2020

Company homepage:

http://www.erasmusplus.nl

Kantooradres: